Tunstall Nordic


Kundservice, Teknisk service
& support tel. 020-66 11 11

 EnglishDanish

Careline

Tunstalls nya trygghetstelefon finns i flera varianter för att kunna kommunicera på olika sätt; Careline Anna, Careline GSM eller Careline IP.

Digitala trygghetstelefoner är Careline GSM, Careline IP/GSM och Careline IP.

Trygghetstelefonerna i Careline serien klarar således framtidens sätt att kommunicera larm samt innehåller en rad funktioner för att skapa en trygg och säker tillvaro för användarna.

Funktioner

En viktig funktion är länktestfunktionen, som kontrollerar anslutningen mellan trygghetstelefonen och larmsändarna, samt tvåvägskommunikationen med aktiv larmbekräftelse – allt för att säkerställa en hög säkerhet. Careline Anna/GSM kan överföra både larm med eller utan taluppkoppling, upp till 10 olika förprogrammerade larmmottagare via det analoga telenätet och/eller GSMnätet. Careline GSM kan dessutom skicka larm till 8 olika larmmottagare via GPRS. Larmmottagarna skickar sedan larmen vidare till exempelvis mobiltelefoner, lokala trådlösa telefoner eller en larmcentral beroende på tid och dag. Uppringning till de olika larmmottagarna sker genom en förutbestämd sekvens och kan skilja sig åt beroende på typ av larm. Trygghetstelefonen är försedd med både mikrofon och högtalare och fungerar som en högtalartelefon, vilket möjliggör samtal utan ytterligare knapptryck från användarens sida förutom larmaktiveringen. Samtalet kan föras i en normalstor lägenhet med god ljudkvalitet.

Larmsändaren

Larmsändaren Tx4 använder sig av frekvenshoppning, vilket är en ny funktion som gör att den kan byta frekvens och sända på en annan frekvens om det skulle vara störningar på den primära frekvensen. Vid ett larm kommer Tx4 först att sända på den ena frekvensen. Får den ingen kvittens från trygghetstelefonen upprepas signalen upp till tre gånger. Därefter byter Tx4 frekvens och sänder på den andra frekvensen, upp till fyra gånger. Denna funktion ger en ökad säkerhet och trygghet för användaren.

Tx4 kommer automatiskt ihåg vilken frekvens som var bäst att använda och väljer den som förstahandsval. Radiofrekvenserna som används är den EU-anpassade frekvensen för sociala larm, 869,2125 MHz, samt 868,3000 MHz.

Careline Anna/GSM möjliggör registrering av närvaro/insats/klar och är lätt och snabb att konfigurera. Programmeringen utförs med HT-III, alternativt via PC-programmering.

Tillbehör

Förutom larmsändaren Tx4 kan man ansluta ytterligare 16 radioöverförda larmtillbehör.

 

Ladda ner produktblad Careline GSM (PDF)

Ladda ner produktblad Careline IP/IP GSM (PDF)

Ladda ner produktblad Careline Edith (PDF)

Ladda ner produktblad Careline Anna (PDF)

Ladda ner vårt radioprotokoll (PDF)

Careline Manual (PDF)

Support & teknisk service

monitoring centre

Tunstall Kundservice

Ring 020-66 11 11

se.kundservice@tunstallnordic.com

teknisk

Tunstall Teknisk service & support

Ring 020-66 11 11

se.support@tunstallnordic.com

Klicka här för att se fullständiga kontaktuppgifter

ga till order

serviceanmalan

intresseforfrogan

Vår styrka ligger i att lyssna till de krav som ställs i de olika branscherna, men också att förstå vardagens problemställningar. Det betyder att vi kan erbjuda en mängd lösningar inom området för trygg och effektiv omsorg - oavsett uppgiftens storlek.

Start Produkter Tunstall produkter Digitala Trygghetstelefoner Careline