trygg hemmatrygg sarskiltboendetrygg lastrygg larmtrygg ehalsa

Support & teknisk service

monitoring centre

Tunstall Kundservice

Ring 040-625 25 00

se.kundservice@tunstallnordic.com

teknisk

Tunstall Teknisk service & support

Ring 020-66 11 11

se.support@tunstallnordic.com

Klicka här för att se fullständiga kontaktuppgifter

ga till order

serviceanmalan

Vår styrka ligger i att lyssna till de krav som ställs i de olika branscherna, men också att förstå vardagens problemställningar. Det betyder att vi kan erbjuda en mängd lösningar inom området för trygg och effektiv omsorg - oavsett uppgiftens storlek.